Dare: The New Way to End Anxiety and Stop Panic Attacks

Af Barry McDonagh

Kan købes på Amazon.co.uk  for ca. 130kr.

There’s a new and faster way for anxiety relief, but few have ever heard it. Most people are advised to either just “manage” their anxiety or medicate it away.

If you’re tired of just managing your anxiety and want a powerful natural solution, then apply the ‘Dare’ technique as explained in Barry McDonagh’s latest book.

Based on hard science and over 10 years helping people who suffer from anxiety, Barry McDonagh shares his most effective technique in this new book. The DARE technique can be used by everyone, regardless of age or background, to live a life free from anxiety or panic attacks.

In this step-by-step guide you will discover how to:

  • Stop panic attacks and end feelings of general anxiety.
  • Face any anxious situation you’ve been avoiding (driving/flying/shopping etc.).
  • Put an end to anxious or intrusive thoughts.
  • Use the CORRECT natural supplements to relieve anxiety.
  • Boost your confidence and feel like your old self again.
  • Fall asleep faster and with less anxiety each night.
  • Live a more bold and adventurous life again.

It also comes with a free App for your smartphone as well as four audios for quick anxiety relief. With these new tools you can apply the DARE Response in any situation that makes you anxious (e.g. driving/shopping/traveling).

Help is now just a click away. You can learn more at: http://www.DareResponse.com

 

Alita's mening:
Den her bog, er den bedste bog jeg har læst om hjælp og forståelse for angst. Det er et program der udviklet til at støtte og hjælpe når man kæmper med angst. For første gang i mit liv, forstår jeg HVAD angst er og hvad angst gør ved mine tanke processer og de fysiske reaktioner.

Programmet er en kæmpe hjælp, hvis du også kæmper med panik anfald, som jeg gjorde efter Benzo udtrapningen. 
Hvis du udtrapper af Benzoer eller andet medicin, vil jeg også anbefale dig at læse den. Ikke at den kan fjerne bivirkningerne fra det, men det vil give dig nogle redskaber, dig måske kan hjælpe dig.
Med bogen følger der en gratis app, du kan frit downloade og du kan få adgang til Facebook gruppe hvor du kan få hjælp og støtte fra andre fra hele verden, der kæmper med angst. Jeg har læst om mange i Facebook gruppen, der nu har fået deres liv tilbage, ved at bruge Dare programmet.
Jeg selv, kan også mærke bedring med min angst, efter jeg er begyndt at bruge Dare programmet.
Jeg ville ønske, jeg havde haft denne bog, da jeg udtrappede... Ikke fordi jeg tror, den ville have kunne ændret noget ved abstinenserne.
Men den ville have været en støtte og hjælp til at forstå, hvad høj angst er.