Som abstinens ramt er man utroligt hårdt ramt. Både psykisk og fysisk. Måske er økonomien også hårdt ramt, da man kan være for syg til at arbejde. Det kan være en utrolig svær og hård tid for den syge og de pårørende.

Tunge tanker og fortvivelse er der dagligt med tanker om hvorfor man ikke får det bedre..
Her nogle foreslag til at gøre dagen lidt gladere for den syge og de pårørende.

Det kan være rigtigt svært som udenforstående, at forstå hvor syg man blive af medicin. Men det værste man kan gøre i alle situationer hvor der er sygdom, er at holde sig væk. At det er bedre den syge får fred og ro, er stærkt misforstået! Alle der er syge og angste har brug for forståelse, kærlighed og blid opmærksomhed.
En sms, et brev, en mail kan give den syge meget glæde i kampen med abstinenserne. Hjælp med det daglige så som: indkøb, madlavning, gåture med hunden, vande planter, vaske tøj osv er utroligt vigtigt.
Også hjælp med at overskue økonomien. er en uvuderlig hjælp (det kan være fuldstændigt umuligt med en medicin påvirket eller skadet hjerne).
Man kan være så syg, at selv et bad eller at lave mad eller lignende er fuldstændigt umuligt.

Hvis man som pårørende bliver ramt af vredes udbrud el.lign er det vigtigt at huske, at det ikke må tages personligt. Den abstinens ramte kan simpelthen ikke "styrer hjernen". Der er ikke den sædvanlig kontrol over hvad der bliver sagt. Efter vredes udbrudet kan den syge måske slet ikke forstå at det blevet sagt, og bliver meget meget ulykkelig. Det er som abstinenserne fjerner alt kontrollen i hjernen. Og selv små opgaver i hjernen virker fuldstændig uoverskuelige. Det bedste den pårørende kan gøre er at spørge:

"hvad kan jeg gøre for dig?" eller "Kan jeg hjælpe dig med noget" "hvad føler du?"  "Hvordan oplever du abstinenser?" Og husk og sig mange mange gange:

"det er abstinenser-det vil stoppe igen"

Beroligelse er utroligt vigtigt, for kroppen og hjernen er i alarm beredskab næsten konstant. Hjernen har utroligt svært ved at berolige sig selv.. Det kan føles som der ingen stop klodse overhovedetr er i hjernen.

Søg altid hjælp, prøv ikke at klare det selv hvis det bliver for hårdt. Det er den største hjælp at skrive/tale med nogle der ved hvad Benzodiazepin abstinenser drejer sig om. Der ingen abstinenser der er flove eller underlige.

Benzorådgivningen:  Hjælp og støtte kan fåes her 

Mail støtte gruppe eller rådgivning for pårørende til benzodiazepinafhængige (klik her)

For os personligt, er det svær ensom rejse vi igennem. Alle vores drømme om livet, har vi måtte stille i bero i de snart 7 år det har taget fra vi opdagede medicin afhængigheden. Vi har følt os meget alene og derfor har det været vigtigt for os, at lave denne hjemmeside, for at fortælle hvad medicin afhængighed kan gøre en og ens familie. Vi startede som en helt almindelig familie, hvor en af os "bare" fik indslumrings piller og i dag, når vi kigger tilbage har det været så utroligt hårdt og ensomt uden nogle former af støtte fra det offentlige.

Heldigvis er der idag, en masse information på nettet og der er også bøger om Benzodiapin afhængighed. Vi kan kun råde til at læse så meget som muligt og sætte sig ind i stoffet "Benzodiazepin" og hvad det gør ved hjernen og kroppen. Og igen søg hjælp, hos folk der ved hvad det drejer sig om. Det er så få læger, der har sat sig ind i hvad der egentligt sker med patientern med Benzo afhængighed Og hvad Benzo abstinenser er. Så måske vil man bare få af vide at man har en depression eller lign og blive fyldt med endnu mere medicin, som også vil have alvorlige bivirkninger.. Og så kører det der ud af med mere om mere medicin og flere bivirkninger.

En ting vi har brugt meget her hjemme, er at vi udprintede abstinens skemaer og abstinens lister. Hver gang vi blev i tvivl om hvad det nu var der skete, gennem gik vi skemaerne. Og igen er beroligelse kodeordet.. Men hvis der er tvivl om det er abstinenser, så søg altid læge.

Positiv tanke gang kan gøre utroligt meget. Og at der ikke bliver sat for store krav til den abstinens ramte. Man kan være så utroligt hårdt ramt af abstinenser, at selv et lille "kaffe besøg" eller et bad eller bare det at smøre et stykke mad kan være fuldstændigt uoverskueligt. Det kan være svært, at forstå når man selv er sund og rask.
Men for den syge/abstinens ramte ER DET IKKE NOGET VALG!. Man kan bare ikke være social eller lave dagligdags ting, man er alt for syg. Hjernen kan ikke følge med og være social eller fungerer normalt.
Der måske ikke noget mere, den syge gerne vil, end at gerne vil tilbage til livet igen. Til sit "gamle jeg".. Men abstinenser laver så meget rod i hjernen og krop og måske er det sociale område i hjernen også ramt. Det er det for Alita. Det at være social, har været helt umuligt fra starten af Rivotril udtrapningen. Hjernen kan ikke følge med i hvad der bliver sagt og det at skulle svare tilbage er også svært. I sådan situation er det meget svært for udenforstående, at forstå hvad der sker??? Der er ikke andet og gøre end at oplyse om jeres/din situationen.  For vores vedkommende er vi blevet mødt med stilhed alle steder fra.
Det er trist, men der er helt sikkert mange mange andre syge mennesker der mærker den samme stilhed og ensomhed. 
Måske får man bare af vide: "sig til hvis vi kan gøre noget" eller " du ringer bare ikke"- som famile og pårørende er det at huske - at man faktisk er for syg til at bede om hjælp....... Og få den pårørende der er tæt på, er det måske for svært at bede om hjælp og måske magter den pårørende ikke at bede om.

Husk den pårørende (rådgivning til pårørende) til den syge...
Et lille enkelt råd fra os...
Det svært at være den syge, men det er også svært at være den der tættest på den syge.
Så støt også den pårørende, hvis du har mulighed for det.
Man kan være i risiko gruppe for at få slem stress eller blive udrændt som tæt pårørende. Hvis du kan, så inviter den pårørende til en lille middag, ud og gå en tur i skoven el lign. Spørg om den pårørende har brug for at tale om hvad der sker der hjemme. Lyt, uden at komme med for mange gode råd osv. Bare vis du der, uden at der kræves noget.. Send en sød hilsen.. Det kan give så meget i et sygdom ramt hjem..

Måske har man ekstra brug for noget at støtte sig op af. Enten som abstinens ramt, eller som pårørende. Hvis du/I har en tro eller religion, noget der giver dig trøst. Så brug det. Det er en stor hjælp, når livet er svært.

Det vil hjælpe at læse positive historier om folk, som har klaret en medicin udtrapning og har fået et nyt liv igen. Fået sine følelser tilbage igen, følelserne er ikke mere "lukket ned" af medicinen. Læs alt det positive du/I kan få fat i. Det vil give håb og tro på det kan lade sig gøre... At alle abstinenser vill forsvinde og alt bliver roligt og godt igen...For det vil det.. Der er ingen, der ikke har fået det bedre, selv de har været meget hårdt ramt af Benzo abstinenser.

Rigtig rigtig god helbredelse, du kan klare det... Til dig som er pårørende, det vil blive godt.

 Til alle der er ramt af medicin abstinenser, medicin bivirkninger og medicin afhængighed...

Det er et nyt liv der starter, uden medicinen. Et liv hvor du igen kan mærke/føle hvor dejligt livet er.